411_Thiais2019

411_Thiais2019

Optionen

Beschreibung

411_Thiais2019

29.-31.03.2019

Sonderangebot, alle Fotos auf 8 DvD's (80817 Fotos) 

Paket1-Senioren-1

DvD  1  thiais2019-Senioren-1                          (12138 Fotos)

DvD  2  thiais2019-Senioren-2                          (12250 Fotos)

DvD  3  thiais2019-Senioren-3                          (12766 Fotos)

DvD  4  thiais2019-Senioren-4                             (4977 Fotos)

________________________________________________

Paket2-Groups

DvD  1  thiais2019-Groups-1                               (9040 Fotos)

DvD  2  thiais2019-Groups-2                                (9910 Fotos)

________________________________________________

Paket3-Backstage-Gala-Training

DvD  1  thiais2019-Training                                  (10800 Fotos)

DvD  2  thiais2019-Training-Gala-Backstage      (8936 Fotos)

________________________________________________