382_Grand Prix Thiais-2018

382_Grand Prix Thiais-2018

Options

Description

382_Grand Prix Thiais-2018

24.03.-25.03.2018

Sonderangebot, alle Fotos auf 10  DvD's  (87018 Fotos) 

Paket1- Senioren

DvD  1  Senioren-01-09                                  (9214 Fotos)

DvD  2  Senioren-10-15                                  (9283 Fotos)

DvD  3  Senioren-16-22                                  (9367 Fotos)

DvD  4  Senioren-22-29                                (11709 Fotos)

______________________________________________

Paket2- Groups

DvD  1  Groups-01-07                                    (8442 Fotos)

DvD  2  Groups-08-12                                    (8708 Fotos)

______________________________________________

Paket3- Backstage-Training-Ceremony

DvD  1  Training 1                                          (9400 Fotos)

DvD  2  Training 2                                          (8738 Fotos)

DvD  3  Training 3                                          (9318 Fotos)

DvD  4  Backstage-Ceremony                       (2839 Fotos)